sứ mệnh-tầm nhìn-cốt lỗi

 

Sứ mệnh

Mang lại những sản phẩm-dịch vụ chất lượng nhất cho các đối tác.

 

Tầm nhìn 

Trở thành công ty cung cấp các giá trị chất lượng cao thông qua sản phẩm và dịch vụ

 

Giá trị cốt lỗi 

  Trung thực : luôn luôn trung thực trong mọi ứng xử với khách hàng, giữa nhân và với đối tác .

  Tôn trọng :  bản thân, đồng nghiệp, công ty, đối tác. 

  Tinh thần phục vụ : luôn luôn hướng tới việc phục vụ khách hàng là niềm vui là niềm vinh hạnh

  Sáng tạo : hướng tới sự khác biệt để tăng giá trị cho khách hàng, đối tác