Phạm vi HÀO CƯỜNG bao gồm máy móc để sản xuất hàng da hoặc các vật liệu khác và được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau: hàng da, giày dép, đồng hồ, đồ nội thất gia đình và văn phòng, hải lý, yên, ô tô và hàng hóa. HÀO CƯỜNG chuyên phân phối linh kiện kỹ thuật tự động hóa trong tất cả các ngành công nghiệp, vật liệu và các thiết bị làm khuôn mẫu từ nhiều nhà cung cấp quốc tế ở châu Á, Mỹ và châu Âu. Trước tình hình công nghệ phát triển nhanh chóng, HÀO CƯỜNG chúng tôi luôn giám sát những công nghệ mới nhất và các nguồn cung cấp có sẵn trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và những yêu cầu ứng dụng tiên tiến khác.
R01301 Dây cuaroa đá mài C420 C520
Mã linh kiện : R01301Tên linh kiện: Dây cuaroa đá mài. Camoga C420RC-C420R-C420L 
R06601 Trục lăn dưới bằng cao su C420
Mã linh kiện : R06601Tên linh kiện: Trục lăn dưới bằng cao su. Camoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01202 Trục lăn dưới trên bằng sắt Camoga C420
Mã linh kiện : R01202Tên linh kiện: Trục lăn dưới bằng sắtCamoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R06501 Trục lăn trên bằng sắt Camoga C420
Mã linh kiện : R06501Tên linh kiện: Trục lăn trên bằng sắtCamoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01002 Trục cố định trên máy Camgoa C420
Mã linh kiện : R01002Tên linh kiện: Trục cố địnhCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01201 khớp nối máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R01201Tên linh kiện: Khớp nối máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R00701 Dao lạng máy lạng Camoga C420
Mã linh kiện : R00701 Tên linh kiện: Dao máy lạng . Camoga C420RC-C420R-C420LHàng Chính hãng Camoga Italy
R07402 Đá mài máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R07402Tên linh kiện: Cà đá mài máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R01705 Bộ nỉ vệ sinh dao máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R01705.Tên linh kiện: Bộ nỉ vệ sinh dao máy lạng Camoga  C420RC-C420R-C420L. Camoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R07401 Đá mài máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R07401Tên linh kiện: Đá mài máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R04701 Trục sắt định vị dao máy lạng Camoga C420 C520
Mã linh kiện : R04701Tên linh kiện: Trục sắt định vị dao máy lạng da Camoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy
R04501 Miếng gỗ đẩy dao dưới máy lạng Camoga C420 - C520
Linh kiện : R04501Miếng gỗ đẩy dao trên máy lạng daCamoga C420RC-C420R-C420LCamoga C520RC-C520R-C520LHàng Chính hãng Camoga Italy