Phạm vi HÀO CƯỜNG bao gồm máy móc để sản xuất hàng da hoặc các vật liệu khác và được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau: hàng da, giày dép, đồng hồ, đồ nội thất gia đình và văn phòng, hải lý, yên, ô tô và hàng hóa. HÀO CƯỜNG chuyên phân phối linh kiện kỹ thuật tự động hóa trong tất cả các ngành công nghiệp, vật liệu và các thiết bị làm khuôn mẫu từ nhiều nhà cung cấp quốc tế ở châu Á, Mỹ và châu Âu. Trước tình hình công nghệ phát triển nhanh chóng, HÀO CƯỜNG chúng tôi luôn giám sát những công nghệ mới nhất và các nguồn cung cấp có sẵn trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và những yêu cầu ứng dụng tiên tiến khác.
R01301 Grinding stone belt
PartCode : R01301Spare part : Grinding stone beltCamoga C420RC-C420R-C420L 
R06601 Ruber coated feed roll Camoga C420
PartCode : R06601Spare part : Ruber coated feed roll Camoga C420Camoga C420RC-C420R-C420LGenuine Italy Camoga
R01202 Knurled steel feed roll Camoga C420
PartCode : R01202Spare part : Knurled steel feed roll Camoga C420Camoga C420RC-C420R-C420LGenuine Italy Camoga
R06501 Top feed roll Camoga C420
PartCode : R06501 Spare part : R06501 Top feed roll Camoga C420RC-C420R-C420LGenuine Italy Camoga
R01002 Steady guide bar C420
PartCode : R01002Spare part : Steady guide bar Camoga C420RC-C420R-C420LGenuine Italy Camoga
R01201 Bottom roll coupling Camoga C420 C520
PartCode : R01201Spare part : Bottom roll coupling Camoga C420RC-C420R-C420L-C520RC-C520R-C520LGenuine Italy Camoga  
R00701 Band Knife 3500 Camoga C420
PartCode : R00701Spare part : Band Knife 3500 Camoga C420RC-C420R-C420LGenuine Italy Camoga 
R07402 Dresser Camoga C420 C520
PartCode : R07402Spare part : DresserCamoga C420RC-C420R-C420L-C520RC-C520R-C520LGenuine Italy Camoga
R01705 Felt plate Camoga C420 C520
PartCode : R01705Spare part : Felt plate Camoga C420RC-C420R-C420L-C520RC-C520R-C520LGenuine Italy Camoga
R07401 Grinding stone Camoga C420 C520
PartCode : R07401Spare part : Grinding stoneCamoga C420RC-C420R-C420L-C520RC-C520R-C520LGenuine Italy Camoga
R04701 Guide roller Camoga C420 C520
PartCode : R04701 Spare part : Guide roller Camoga C420RC-C420R-C420L-C520RC-C520R-C520LGenuine Italy Camoga
R04501 Lower knife back guide Camoga C420 C520
PartCode : R04501 Spare part : Lower knife back guide Camoga C420RC-C420R-C420L-C520RC-C520R-C520LGenuine Italy Camoga